«Någonting – kamp eller blomma»

Eit personleg essay om syntaksbrot, patos og protestantisme samt ei lesing av Gunnar Björlings Ett blyertsstreck.

Då eg las Gunnar Björling første gong våren 1997, var eg ein glødande kristen. Det var Arne Melberg, svensk professor ved Universitetet i Oslo, som introduserte meg for kjærleiksdikta i Där jag vet att du ved eit kurs om lyrisk modernisme i Norden. På fritida tilbad eg Gud i ei karismatisk frikyrkje.

Hausten 2000 leverte eg hovudoppgåve om ei av Björlings seine diktsamlingar, Ett blyertsstreck. No, over tretten år seinare, er eg ikkje kristen lenger, men strofer frå Björlings dikt dukkar stadig opp i tankane mine og får meg til å lese dei igjen og igjen. At Björling vart så viktig for meg, trur eg det gir meining å sjå i samband med eit straumdrag som er ekstra sterkt i norsk litteratur akkurat no.

Den svenske kritikaren Victor Malm skreiv nyleg om det han kalla «framväxten av en anti-ironisk, nästan sentimental litteratur  En litteratur som vill känslor» i Norge. Han ser Karl Ove Knausgård, Tore Renberg, Tomas Espedal og Hanne Ørstavik som representantar for det «som i David Foster Wallace efterföljd har kallats för new sincerity – nyärlighet.»

Tendensen er ikkje eigentleg ny: Espedal debuterte i 1988 og Ørstavik i 1994, og Merethe Lindstrøm, Nordisk Råds litteraturprisvinnar i 2012, har skrive med like stort engasjement og alvor sidan 1983. Men det er riktig observert at det oppriktige og ikkje-ironiske har fått mykje positiv merksemd dei siste åra:

I 2012 fekk Vigdis Hjorth Kritikerprisen for Leve posthornet, kor ekte engasjement erstattar ironi og livslede, og Brageprisen gikk til Lars Amund Vaages roman Syngja, skriven om og til den autistiske dottera hans. Nils-Øivind Haagensen vart nominert til Nordisk Råds litteraturpris 2013 for diktsamlinga God morgon og god natt, som inneheld eksistensielt undrande samtalar og bøn til Gud på sengekanten. Det vart også Ole Robert Sundes sjølvbiografiske Krigen var min families historie. Brageprisen 2013 gikk til Ruth Lillegravens diktsamling Urd, kor ho skriv om slektshistorie og lagnad, medan Tomas Espedals dagboksliknande skildring av kjærleikssorg og forfattarliv i Bergeners er ein av to nominerte til Nordisk Råds litteraturpris i år.

Sams for mange av desse er at dei har røter på Vestlandet, kor den lågkyrkjelege tradisjonen etter forkynnaren Hans Nielsen Hauge (1771–1824) står ekstra sterkt. Det til dels sjølvbiografiske alvoret dei representerer, kan ein dermed knyte til ein religiøs tradisjon for bekjenning, slik Kari Løvås nyleg har gjort i essaysamlinga Og de skjønte at de var nakne. Om skam og beskyttelse. Dette er også min arv frå bedehuset.

Eg kjem frå ei slekt og eit område på Noregs nordvestkyst der lågkyrkjeleg, pietistisk kristendom står sterkt. Eg vaks opp midt i ei forteljing som innebar at eg skulle leve for Gud fordi Han elska meg så høgt at Han gav sin einaste son for å sone for mine synder. Mange menneske, ja, dei fleste, faktisk, skulle gå fortapt fordi dei ikkje tok i mot det offeret Jesus gav for dei, og målet med mitt liv skulle vere å vitne om vegen til frelse.

Det var ein ganske heftig lidenskap å skulle omsetje i praksis frå dag til dag, og det fekk då heller ikkje dei store utslaga – sett utanfrå. Men det indre trykket var stort. Det var eit patos som vart dyrka kvar helg på bedehuset i talar, bøn og åndelege songar som denne: «Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg/ La hver tone en hyllest til deg være/ Og i dager med glede og dager med sorg/ vil jeg leve hver dag til din ære!»

Lovsong og tilbeding – det er eit konsept som er framand for dei aller fleste i Norden idag. Men den slags uttrykk for kjærleik til eit høgare ideal har noko heilt eige ved seg, noko eg framleis ser som verdifullt, sjølv om eg ikkje driv med slikt lenger. På den tida eg byrja å lese Björling, fekk både lengten min etter å elske og bli elska og lengten etter det moralsk gode utløp i bøn og lovsong i karismatiske gudstenester. Les det følgjande diktet. Er det rart at Björlings patos gav gjenklang i meg?

O som var en del av det fullkomliga
hos dig.
Kanske flyr
och förgår
sådan du.
Det är dig jag
dig
alltid

Brotet i syntaksen, at språket liksom vert overmanna av kjensler, romma det punktet eg sjølv kjende så godt, der både den fortvilinga og den gleda trua skapte i meg, smelta saman til noko intenst det var umogeleg å setje ord på.

Men alle som har lese meir enn ti sider i ei bok av Björling veit at både forfattarskapen hans og brotet i syntaksen handlar om mykje meir enn kjensler. Det representerer også ei etisk-estetisk normsprenging fundert i ein heilskapleg moralfilosofi, noko ein neppe kan seie om den «ny-ærlege» trenden i norsk samtidslitteratur.

Før eg går meir inn på det, må eg seie noko om den mest profilerte forskaren i Björling-resepsjonen. Nesten alt eg veit om Björling har eg frå Anders Olssons presentasjon av forfattarskapen i Att skriva dagen. Gunnar Björlings poetiska värld. Både eg og dei to andre som har skrive masteroppgåver om Gunnar Björling i Noreg skriv på grunnlag av og i delvis opposisjon til dette standardverket. Sjølv fekk eg kritikk av sensorane mine for å vere for sympatisk innstilt til Olssons påstandar, det høyrde visst til den akademiske forma å opponere mot autoritetane. Men når eg no les Att skriva dagen igjen, slår det meg som forsert og merkeleg å skulle gå hardt ut mot Olsson når eg sjølv ikkje er i nærleiken av å ha sett meg så grundig inn i verken forfattarskapen eller dei tenkjarane Björling var inspirert av. Det var også Olsson som gav meg ideen til ei ny kopling mellom min eigen bakgrunn og Gunnar Björlings poetikk: Olsson siterar nemleg Björling på at han «har krävt protestantism ända til religionsupphävelse».

Dette er starten på ein lengre tekst som tidlegare er publisert i Nya Argus 7/2014 (Finland). Kjelder er oppgjevne i det fullstendige essayet som du kan lese her.

Advertisements

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

%d bloggarar likar dette: